17.05.2022    11:40


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
07:00Трейл 80 км
Trail 80 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
 12.07.2021 13:52:58 12.07.2021 13:52:56    12.07.2021 13:52:57
07:00Трейл 80 км
Trail 80 km
Жінки
Women
Фінал
Final
 12.07.2021 13:52:58 12.07.2021 13:52:57    12.07.2021 13:52:57
09:00Трейл 40 км
Trail 40 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
 14.07.2021 14:54:17 14.07.2021 14:54:16    14.07.2021 14:54:17
09:00Трейл 40 км
Trail 40 km
Жінки
Women
Фінал
Final
 18.07.2021 06:36:11 18.07.2021 06:36:11    18.07.2021 06:36:12

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
 12.07.2021 13:58:53 12.07.2021 13:58:54