24.09.2021    12:05


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
09:00Марафонський біг (42,195)
Marathon
Жінки
Women
Фінал
Final
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready
09:00Марафонський біг (42,195)
Marathon
Молодь жінки U23
Women U23
Фінал
Final
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready
09:00Марафонський біг (42,195)
Marathon
Молодь чоловіки U23
Men U23
Фінал
Final
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready
09:00Марафонський біг (42,195)
Marathon
Чоловіки
Men
Фінал
Final
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready