Дисципліна
Event
Статистика
Statistics
Біг на 60 м Юнаки U18
60 m Boys U18
 25.01.2024 19:05:57
Біг на 200 м Юнаки U18
200 m Boys U18
 25.01.2024 19:41:00
Біг на 400 м Юнаки U18
400 m Boys U18
 25.01.2024 19:05:56
Біг на 800 м Юнаки U18
800 m Boys U18
 25.01.2024 19:41:00
Біг на 1500 м Юнаки U18
1500 m Boys U18
 25.01.2024 19:05:55
Біг на 3000 м Юнаки U18
3000 m Boys U18
 25.01.2024 19:05:56
Біг на 60 м зб (0.914) Юнаки U18
60 m Hurdles (0.914) Boys U18
 25.01.2024 19:41:00
Біг на 2000 м з/п Юнаки U18
2000 m Steeple Boys U18
 25.01.2024 19:05:55
Біг на 60 м Дівчата U18
60 m Girls U18
 25.01.2024 19:05:57
Біг на 200 м Дівчата U18
200 m Girls U18
 25.01.2024 19:41:00
Біг на 400 м Дівчата U18
400 m Girls U18
 25.01.2024 19:41:00
Біг на 800 м Дівчата U18
800 m Girls U18
 25.01.2024 19:41:00
Біг на 1500 м Дівчата U18
1500 m Girls U18
 25.01.2024 19:05:55
Біг на 3000 м Дівчата U18
3000 m Girls U18
 25.01.2024 19:05:56
Біг на 60 м зб (0.762) Дівчата U18
60 m Hurdles (0.762) Girls U18
 25.01.2024 19:05:56
Біг на 2000 м з/п Дівчата U18
2000 m Steeple Girls U18
 25.01.2024 19:05:55