Дисципліна
Event
Статистика
Statistics
Біг на 60 м Юнаки U16
60 m Boys U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 200 м Юнаки U16
200 m Boys U16
 11.02.2024 08:02:44
Біг на 400 м Юнаки U16
400 m Boys U16
 11.02.2024 14:19:00
Біг на 800 м Юнаки U16
800 m Boys U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 1500 м Юнаки U16
1500 m Boys U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 3000 м Юнаки U16
3000 m Boys U16
 11.02.2024 08:02:44
Біг на 60 м зб (0.914) Юнаки U16
60 m Hurdles (0.914) Boys U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 2000 м з/п Юнаки U16
2000 m Steeple Boys U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 60 м Дівчата U16
60 m Girls U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 200 м Дівчата U16
200 m Girls U16
 11.02.2024 08:02:44
Біг на 400 м Дівчата U16
400 m Girls U16
 11.02.2024 08:02:44
Біг на 800 м Дівчата U16
800 m Girls U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 1500 м Дівчата U16
1500 m Girls U16
 11.02.2024 08:02:44
Біг на 3000 м Дівчата U16
3000 m Girls U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 60 м зб (0.762) Дівчата U16
60 m Hurdles (0.762) Girls U16
 11.02.2024 08:02:43
Біг на 2000 м з/п Дівчата U16
2000 m Steeple Girls U16
 11.02.2024 08:02:43